[PDF / Epub] ☄ Beş Sevim Apartmanı ✓ Mine Söğüt – Loufanet.info

Beş Sevim Apartmanı Be Sevim Apartman Free Author Mine S T Thegreatwallonline.us P Rtela Soka Nda Kediler Bir G N Canh Ra Feryatlarla Ortal Inlettiler P Rtela Soka Ndaki Be Sevim Apartman Nda Tuhaf Eyler Oluyordu Be Pencereli, Be Odal , Be Acayip Insan N Oturdu U Be Sevim Apartman Nda Perdelerin Arkas Nda Tuhaf Eyler Olup Bitiyordu Cinler Aleminden Gelenler, Periler Aleminden Gelenler, Cinperi Aleminden Gelenler, Orada Be Garip Hikaye Yazd Lar Yazd Lar Yazd Lar.Pardon, Alt Hikaye Yazd Lar Bir De Doktor Samimi Ve Onun G Nl Var.R Yada G Nl K G Rmek Iyi Bir Kitap Okuyaca N Za I Arettir R Yada G Nl K G R Lse De G R Lmese De Be Sevim Apartman N Okumak Iyiye I Arettir, Onu Okuyan N G N L G Z A L R, Peri K Zlar R Yas Na Girer.Mine S T Ilk Roman Be Sevim Apartman Ile Okuyan Cinperi Alemine G T R Yor, Uzun Bir Masal Dinletir Gibi, Anlat R Gibi, G Sterir Gibi.


10 thoughts on “Beş Sevim Apartmanı

 1. says:

  Muhte em Benim i in kitab tan mlayan tek kelime bu Muhte em Yazar n ilk Deli Kad n Hikayeleri ni okumu tum ve sevmi tim ama bu kitap benim i in Deli Kad n Hikayeleri ni a t sevmenin tesinde bir noktaya ta nd Mine S t n yle bir anlat m var ki Tad dama


 2. says:

  H A R K A Son zamanlarda pek ok ki inin vd n g rd m bir kitapt Be Sevim Apartman Bu ara ortalama kitaplara kar da gereksiz bir heyecan yarat ld ndan ok da emin olamam t m ama kitaba bay ld m Hani sanki saatlerdir suyun alt ndaym s n z da suyun y z ne k p nefes


 3. says:

  Marifet tad alarak ya amakta.Bazen ak ll , bazen deli ok. ok. ok ilgin bir kitapt benim i in. Olaylar ok ba ka. Bamba ka. 5, doktor samimi ile 6 ve asl nda be Sevim ile toplamda 7 olay n farkl y zlerinin anlat ld bu g zel kitap. nsan akl nas l i liyor nas l d n yor nas


 4. says:

  ok be endim.k sa bir kitap olmas na ra men bi ka g nde okumam i eri inin dolulu una yoruyorum.bu kitab hem fantastik hem psikolojik olarak tan mlayabilirsiniz.Fantastik hikayeler de psikolojik hikayeler de m thi ve as l b y leyici olan bunlar n hepsinin birle ip bir b t n olu tur


 5. says:

  Bes Sevim Apartmani nin, adiyla baslayip icindekilerle beraber yok olmasinin ruhlu perili delilikli hikayesiydi Ozellikle apartmanin isim hikayesi etkileyici.Karakterler ilginc, ruh halleri, hayalleri oraya gelme hikayeleri daha ilginc Ve onlari oraya getiren Samimi nin akil ve ruh ikilemi


 6. says:

  Bir arkada m n srarla Mine S t kitaplar okumal s n dedi inde bu kadar keyif alaca m hi tahmin etmemi tim Kitap k saca hikayelerden olu uyor Daha do rusu hikayelerin farkl g zlerden anlat l diyebiliriz Cin ve Golem i bitirir bitirmez ikinci cinli perili kitaba ba lam olmam da benim i in ayr ca tesad


 7. says:

  Mine S t zellikle son yk kitab olan Deli Kad n Hikayeleri ile olduk a ba ar sa layan yeni ku ak yazarlar m zdan Bu romanda kendisinin ilk roman Bir grup okuyucunun fanatik ekilde ba lanabilece i ve ok sevece i romanlardan Be Sevim Apartman Bu yenilik i yk lere hasret gen T rk okuyucusu benzer bir ok yazar ba


 8. says:

  Sanki ya l bir ruh ta rd i inde Sanki birka kez lm de dirilmi gibi, l mlerden ya lanmaya f rsat kalmam gibi. Mutlu hikayeler retmek kolayd r, insan n duymak istedi i eyleri s ylemek, i inde g ne a t racak c mleler yaratmak kolayd r Ancak ruhunuzun en karanl k yerlerine dokunan, huzurunuzu ka ran c mleler kurabilmek her


 9. says:

  Hikayede, d ncede zenginle erek ilerliyor, k yor yukar ad m ad m. Duygu da e zamanl derinle se tad ndan ge ilmezdi i te o zaman. zellikle g nl k b l mlerinde bekledim durdum bunu. Fazla serinkanl yd sanki o say klamalar..


 10. says:

  Uzun sure etkisinden cikamayacagim dolu dolu ve carpici hikayeler..


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *