[Reading] ➭ Felsefe-i Zenan ➵ Ahmet Mithat Efendi – Loufanet.info

Felsefe-i Zenan Sedat Oksal, Senesinin Aral K Ay Nda Tanin Gazetesinde Kan Bir Yaz S Nda Ahmet Mithat Efendi I In, Kad Nlar N Hayat Artlar N Be Enmeyen Ve O Zaman N Ya Ay Na Ilk Isyan Sesini Y Kselten Adamd R Der Bu Do Ru Bir Tespittir Stelik Ahmet Mithat Efendi, Hen Z Yirmi Sekiz Ya Nda Iken Yazm Oldu U Felsefe I Zenan Isimli Bu Eseriyle Ilk Olarak Kad N Haklar N Savunmakla Kalmaz B T N Hayat Boyunca Bu Meselenin Zerine Gider Ns Z Den Felsefe I Zenan Kad Nlar N Felsefesi , Tarihimizde Ilk Olarak A K A Kad N Haklar N N Savunuldu U Edebi Eserimiz Olma Zelli Inin Yan S Ra, Edebiyat M Zda Mektupla Ma Tarz Na Sahip Ilk Eserimiz Olmas A S Ndan Da Nemli Jane Austen Romanlar dersimi alan bir T rk Dili ve Edebiyat rencisinin kar la t rmal yorumu sayesinde okudum Kad nlar n Felsefesi ni ns z nde kad n haklar n a k a savunan ve mektup roman epistolary novel t r nde yaz lan ilk Osmanl roman olarak tan mlan yor Zaman zaman didaktikli e kaysa da 1870 y l nda yaz ld ak ldan kmadan okunmal Sel Yay nlar metni g n m z T rk esine evirmekle kalmay p eski T rk e metne de ayn bask da yer vermekte. bayad r yle bi iy okumam m. zg rl k ve esaret kavramlar n n anlam n d nd ren, yaz ld d nem g z n ne al nd nda Ahmet Mithat Efendi nin kad n haklar konusunda bu bilince varm olmas olduk a etkileyici

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *