[Read] ➲ Aşk ve Diğer İhtimaller ➮ Betül Güçlü – Loufanet.info

Aşk ve Diğer İhtimaller Download A K Ve Di Er Htimaller Author Bet L G L Easyfaroairporttransfers.co.uk Onunla Tan T Mda Renklerini Kaybetti Ini D Nen, Mutsuz Ve Sessiz Biriydi Ona Bayan Renk Dedim Nk Sand N N Aksine Siyah Ve Griyi De Il, G Kku A N N T M Renklerini I Inde Ta D Na Inand M Birlikte G Kku A N Bulmaya Al Rken Renklerin Anlamlar N Bamba Ka Bir Bak A S Yla Renece Imi Tahmin Etmemi Tim A K Denen Eyin Ne Oldu Unu O Anda Kavr Yorum Y Llarca Insanlar Dinledim Onlar I In Z Ld M, Onlar Iyi Hissettirmeye Al T M Ama Hi Onlarla Birlikte Ger Ek Alamda Ac Ekmedim Birinin Ac S N , Mutlulu Unu, Umutlar N Ve Aresizli Ini Kalbinde Hissedebilmenin M Mk N Oldu Una Inanmazd M Ama Oluyormu I Te O G Ld Nde G Lmek Istememi, Z Ld Nde Ac S N Hissetmemi Nas L A Klayabilece Imi Bilmiyorum Belki De A K Anlams Z Duygular N Sevgiyle Sarmalanm Halidir Belki De A K Insan N A Klayamad Duygulara Takt Herhangi Bir Isimdir Bu Her Neyse, Sonucu Ne Olursa Olsun, Ya Ayabildi Im I In Hayat M Boyunca Minnettar Olaca M Biliyorum.


7 thoughts on “Aşk ve Diğer İhtimaller

  1. says:

    ok g zeldi ok ok ok g zeldi Uzun ve ayr nt l bir yorum elbet gelecek ama ncesinde unu s yleyeyim Sinan Ertekin ile tan mal s n z


  2. says:

    C mlelerimi tamamlayam yorum Bu kitab yaz lmaya ba lad ilk g nlerden beri takip etti im i in, Bet l ve kalemini tan d m i in kendimi ne kadar ansl buldu umu anlatmaya kelimeler yetmez A k ve Di er htimal...


  3. says:

    Okurken hayat n zda olmas n isteyece iniz bir karakter Sinan zg n, lg n, ger ek Anlatt klar ile kimi zaman kendinize kimi zaman evrenizdeki insanlara ve olaylara bak n z de i tirip zenginle tirecek bir adam yi ki tan t k.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *