!!> PDF / Epub ☁ Kimdir Bu Mitat Karaman? ✍ Author Doğu Yücel – Loufanet.info


Kimdir Bu Mitat Karaman? B Ylesine S Radan Bir Anda Nas L Bir De I Im Ya Anabilir Ki En Fazla Ne Olabilir Mitat Televizyonda Ayn Eyleri Geveleyip Duran Adamlardan Birinin Sarf Edece I Muhte Em Bir S Zle Hayat Hakk Nda B Y K Bir Uyan M Ya Ayacak Itledi I Ekirde In Kabu U Di Etlerine Saplanacak, Bunu Fark Etmeden A Z N Kapat Nca Fantastik Filmlerdeki Canavarlar Gibi Can M Verecek Kabu U Tamamen Kapal Olan Antepf St N A Maya Al Rken Elini Mi K Racak Ne Olabilir Ki Allah A K Na Evden I E, I Ten Eve Gidip Gelen Son Derece S Radan Ve Silik Birinin Ba Na Ne Gelir Ki, Demeyin Karakterimiz Mitat Bir Gece Uyand Nda, Diyafonun D Mesine Basmak Ve Apartman N Kap S N A Mak Zorunda Kal R Ve Hayat B T N Yle De I Ir Do U Y Cel In Bu S R Kleyici Yeni Zaman Polisiyesi G L Bir Kara Mizah Rne I, Bir Paranoya Kuyusu, Okuduk A A Lan, Heyecan Verici Bir Yeni T Rkiye Panoramas Devam Gelsin Isteyeceksiniz10 thoughts on “Kimdir Bu Mitat Karaman?

 1. says:

  Daha g l belirtiler gerek a k n te hisi i in, ba rsaklar n zda dev kurt uklar n floran z kemire kemire dola mas gibi Kalbinizin ritminin blues dan death metal e uzanan bir yelpazede de i mesi, zihninizde kurdu unuz her d nce k r nt s n n aras na onun girmesi, g zlerinizin farkl bir astigmata evrilip her g rd n z ki iyi ona benzetmesi gerekir Organlar n sap tmas da


 2. says:

  Okudu um en iyi Do u Y cel roman diyebilirim Son kan yk kitab G ne H rs zlar i in de benzer bir ey yazm t m Do u Y cel y llar n yazar olmas na ra men yaz n n n st ne koymaya, tas n y kseltmeye, bir ad m daha ileri gitmeye, yenilenmeye, geli meye devam ediyor Bence bu da onu daha zel k lan bir meziyet Kimdir Bu Mitat Karaman 2.5 g n gibi bir zamanda u arcas na okudum Me


 3. says:

  Metaforik kahraman Mitat i in sahiden de en uygun organ apandis galiba Asl nda orada bir yerlerde ama yok da gibi levini kaybetmi ama yine de var olmaya devam ediyor.Mitat asl nda hepimizden bir par a ya Ya ad t m beyin f rt nalar , ya b yleyse sorular , trajikomik anlar Hepsi bir araya geldi inde Do u Y cel in o esprili ve ak c diliyle ortaya ahane bir kitap km S r kleyic


 4. says:

  Do u Y cel in bilimkurgu yk lerini okumu tum Bu kitap yle de il O y zden biraz teredd tle ba lad m Ancak kendimi s r klenirken buldum Karakter yle ger ek ki bu ki inin bir yerlerde ya ad na eminim Kurgu muazzam Tavsiye ederim.


 5. says:

  E lenceli bir okuma oldu


 6. says:

  Do u Y cel el tan ma kitab m kendisi Uzun s redir kitaplarla uyu am yorum garip bir d nem ama bunu a mak i in ok g zel bir kitap Sizi merakla s rekli bir sonraki sayfaya s r kl yor Asl nda ok s radan bir karakter olan Mitat Karaman la ilk sayfalarda tan t m zda dedim yine bir i sel kaybolu lar tutunamamalar m okuyaca m Hay r kitap sizi hem e lendiriyor hem merak ettiriyor ok sevdim Bu


 7. says:

  lk defa Do u Y cel in bir kitab n okudum ve pek be endi imi s yleyemeyece im Dram m komedi mi, polisiye mi hangi t re koysam olmuyor Karakterler maalesef hi ger ek i de il, ba kahraman dahil balon karakterle dolu kitap, hi bir inand r c l klar yok Bu karakter b yle deyip karakter yarat lmaz ki, neden b yle bu karakter bilmiyoruz, tek boyutlular maalesef Kitapta yle abuk subuk tesad fler o


 8. says:

  Mithat hm hm. pardon Mitat Karaman n hikayesi soluksuz okuttu kendini Karakterin ruh haline yle bir b r nd m, Mitat n d nyas n n i ine yle bir girdim ki bu hikaye sanki hi bitmedi de sanki bir yerlerde hala ya anmaya devam ediyor gibi hissediyorum Do u Y cel in daha nce bir kitab n okumu tum T r olarak G ne H rs zlar ndan ok farkl bir noktada olan Kimdir Bu Mitat Karaman ger ekten e siz bir k


 9. says:

  Derin bir nefes ald Duvardaki ipucu emas na da bakt ktan sonra, Mitat Karaman, dedi, sen kimsin Allah a k na Mitat, g l msedi Bu hik yenin kahraman y m, dedi i inden s.326


 10. says:

  Yorumlarda polisiye laf n okuduk a ekinmi tim, oysa tam bir Do u Y cel eseriymi Ger ek st c , fantastik bir polisiye olarak nitelendirmek istiyorum kendisini ok g zel, ok sa lam, ok incelikli bir kurgusu vard Metnin kendine has m zi i i inde yle c mlelere, yle g ndermelere denk geldim ki bilmesem de anlard m san r m kimin yazd n Mitat n k k k yameti, hayaletlerin istekleri, sinemaya tek ba na gidenle


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About the Author: Doğu Yücel

15 Nisan 1977 de stanbul da do du 1997 de Gen lik Kitabevi yk Yar mas nda ve 1999da Nostromo K sa Bilim Kurgu Hikaye Yar mas nda ba ar d lleri kazand Bu hikayeleri de kapsayan D ler Kabuslar ve Gelecek Masallar 2001 de yay mland stanbul niversitesinde Sinema TV y ksek lisans yapan Y cel in ikinci kitab Hayalet Kitap 1 Kas m 2002de St dyo mge yay nlar ndan kt Okul