!!> Reading ➽ Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek ➶ Author Adnan Yücel – Loufanet.info


Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek A Ks Z Ve Parampar Ayd Ya Ambir Inanc N Y Celi Inde Buldum Senibir Kavgan N G Zelli Inde Sevdimtmedi Daha S R Yor O Kavgave S Recekyery Z A K N Y Z Oluncaya Dek A K Demi Ti Ya Am N B T N Ustalar A K Ile Sevmek Bir G Zelli Ive D V Ebilmek O G Zellik U Runai Te Y Z Nde Badem I Eklerisa Lar Nda G Len Toprak Ve Ilkbaharn Misin Seni Sevdi Im O Kavga,sen O Kavgan N G Zelli I Misin Yoksabir Inanc N Y Celi Inde Buldum Senibir Kavgan N G Zelli Inde Sevdimn Kez Budad Lar K Rpe Dallar M Z Bin Kez K Rd Laryine I Ekteyiz I Te Yine Meyvedeyizbin Kez Korkuya Bo Dular Zaman Bin Kez L Mledileryine Do Umday Z I Te, Yine Sevin Teyiztmedi Daha S R Yor O Kavgave S Recekyery Z A K N Y Z Oluncaya Dek10 thoughts on “Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek

 1. says:

  En retken d neminde kansere yenik d en, 2002 y l nda, 49 ya nda yitip giden bir hayat Edebiyat retmeni, devrimci bir air 1986 y l nda yay nlanan, yazd on iir kitab ndan be incisi Yery


 2. says:

  Okumaya ba lad n zda kitaba ve aire uzak durmay n biraz sitemkar bir tonda okuman z fayda eder b ylece sayfalar ilerledik e kursa n za birikecek ger ekten kap ld n zda sinirden a lamamak i


 3. says:

  Ya ar Kemal in cenazeisinin videosunda ilk kez kar la t m iir Tamam da g zelmi ok be endim Fikir edinmek i in bir ka k tas dinlenebilir.


 4. says:

  G zel, k sa, temiz, iirsel, tatl , ufak T rk e iir kitaplar ndan Yazar , konusuna g re ba ar l dizeler yazm , airli ini ispatlam Ger ekten, zaten iir de b yle ritmik bir u ra t r Durulu unu ayarla


 5. says:

  lmeden nce g ne teydi g zleri te bu y zden l rken l ld son s zleri


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About the Author: Adnan Yücel

27 Mart 1953 te Elaz da do du Diyarbak r E itim Enstit s T rk Dili ve Edebiyat B l m 1975 ile Ankara niversitesi E itim Fak ltesi G zel Sanatlar B l m n bitirdi 1977 1975 y l ndan itibaren Ankara liselerinde retmenlik yapt 1987 y l ndan bu yana ukurova niversitesi E itim Fak ltesinde T rk Dili retim g revi yapt 1996 da Rotherdam da d zenlenen iir festivaline T rkiye yi tems