[Reading] ➻ Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği By Pertev Naili Boratav – Loufanet.info

Reading Halk Hikayeleri Ve Halk Hikayecili I Pertev Naili Boratav Escortkibris724.live Bu Incelememi, Arkas S Ra Gelece Ini Mit Etti Im B Y K Bir Halk Hikayeleri K Lliyat Na Bir Giri Olarak G Rmek Istiyorum Bu D Nce Ile Misallerimi, Bize Halk Hikayeleri Hakk Nda Tam Bir Fikir Vermekten Uzak Kalan Bas Lm Hikayelerden Ok, Elimizde Bulunan Bas Lmam Metinlerden Ald M Buradaki Bas Lm Hikayeler S Z Yle, Bir B L Eski Yazmalardan Ta Basmalara, Onlardan Da, Gitgide Yozla Arak, Matbaa Bask Lar Na Ge Mi Ve Bilim Evrelerinde Halk Kitaplar Deyimiyle Nitelenenleri Bas Lmam Metinler S Z Yle De, S Zl Gelenekten Derlenmi Olup Kitab M N Ilk Bask S Nda Uzun Bir Listesi Bulunanlar Anlatmak Istemi Tim U Yeni Bask N N Sonuna Ekledi Im Kaynak Ada Yer Alan Ve Yine Orada Adlar Ge En Kimi Ara T R C Lar N Yay Nlar Nda D K Mleri Verilmi Olan Derlemeler, Yay Mlanmam Metinlerin Say S N Bir Hayli Kabartm Bulunuyor Ben, Bilimde Ger Eklere Eri Mek I In En Sa Lam Ve Verimli Y Ntemin, Birlikte Y R T Len Ya Da Birbirini Izleyen Ortak Al Malar Oldu Una Inan R M Yar M B Rakt M I I, N Beti Benden Devralacak Olanlar N Tamamlad N G Rmek, G Remesem Bile Bunun Bir G N Nas L Olsa Ger Ekle Ece Ini Bilmek Beni Sadece Mutlu K Lar Ama K Rk Y L Ncesi Gibi Bug N De As L B Y K Dile Im, Benim Bu Kitapta Ilk Tasla N Izmeyi Denedi Im Ok Y Nl Incelemenin, Halk Hikayeleri Metinlerinden Olu Acak Belki On, Belki On Be Ciltlik Bir B Y K Yap Ta Bir Nc , Bir Giri Olmas D R. Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği


About the Author: Pertev Naili Boratav

Pertev Naili Boratav, T rk halkbilimcisi, halk edebiyat ve folklor ara t rmac s Dar dere de 1907 de do du, 16 Mart 1998 da ld 1927 de stanbul Erkek Lisesi ni, 1930 da stanbul niversitesi Edebiyat Fak ltesi T rk Dili ve Edebiyat B l m n bitirdi 1931 1932 de Fuad K pr l n n asistanl n yapt.1941 de Halk Hikayeleri ve Halk Hikayecili i teziyle do ent oldu, 1948 de profes rl e y ksel


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *